Total ekonomifunktion

Att sköta ett företags ekonomi innebär inte bara bokföring och redovisning.

Det innebär även en mängd andra saker. Tjänster som vi på Widgrens bokföringsbyrå i Uppsala kan erbjuda är total ekonomifunktion. Hos oss arbetar auktoriserade redovisningskonsulter. Du kan få hjälp med hela ditt företags administration om du så önskar. Allt från just den löpande bokföringen till årsredovisningar och alla deklarationer.

Inom total ekonomifunktion ingår årsredovisningar K1, K2, och K3. Dessa är regelverk som anger hur bokslut upprättas. K1 är regelverket för enskilda firmor, handelsbolag och de som upprättar förenklat bokslut, medan K2 och K3 är regelverken för hur bokslutet och årsredovisningen ska utformas i onoterade aktiebolag.

Du kan även få hjälp med deklarationer, privat och bolag om du anlitar en bokföringsbyrå. Det underlättar en hel del att låta en av våra auktoriserade redovisningskonsulter göra alla deklarationer, så att de blir korrekta.

Inom total ekonomifunktion ingår även koncernredovisning, skatteärenden, momsärenden kring fastigheter, beskattningar på bilförmåner och vinstmarginalbeskattning.

Total ekonomifunktion

Total ekonomifunktion

Att sköta ett företags ekonomi innebär inte bara bokföring och redovisning. Det innebär även en mängd andra saker.