Bokföring

Löpande bokföring

Löpande bokföring

Vad innebär löpande bokföring

Löpande bokföring innebär att du bokför samtliga affärshändelser i kronologisk ordning. Ibland kan det vara så att du som företagare behöver hjälp med detta. Det är då vi på Widgrens bokföringsbyrå i Uppsala kan komma väl till pass. Bokföring och redovisning är något som hör samman. Detta är grunden som ditt företag bör stå på. Du som äger ett företag bör göra en löpande bokföring under året, för att kunna göra din redovisning varje årsslut. Enligt lag så måste alla affärshändelser som på något sätt påverkar ditt företags ekonomiska ställning bokföras. Alla händelser innebär alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i din verksamhet. Till dessa ska det även finnas underlag, med andra ord en verifiering att händelsen har ägt rum.

Löpande bokföring kan göras på två sätt. Det finns med andra ord två olika bokföringsmetoder. Den ena metoden heter kontantmetoden, eller bokslutsmetoden. Den andra metoden heter fakturametoden. Inom begreppet löpande bokföring kan andra saker ingå, så som moms, reskontrabetalningar, faktureringar, löner, månadsrapporter, kontrolluppgifter och bokslut.

Om du ser till att anlita oss för din redovisning och din bokföring så kan du känna dig säker på att inget glöms, saknas eller försvinner. Du kan själv dokumentera alla affärshändelser med kvitton, fakturor och kontoutdrag och sedan låta oss som din redovisningsbyrå ta hand om resten.

Löpande bokföring

Om du ser till att anlita oss för din redovisning och din bokföring så kan du känna dig säker på att inget glöms, saknas eller försvinner.